Vreme jubileja je prošlo, i treba se okrenuti ozbiljnom radu i analizama. Iako tranzicija ostavlja svoje prljave tragove svuda pa i u zdravstvu i farmakoterapiji – otvarajući nove afere i sudske postupke – ipak ima i svetlih trenutaka, trendova i perioda.

Prvi put u ovoj deceniji, u ALIMS je učinjena analiza kvaliteta izbora lekova, i kada se videlo da je praksa bila suviše liberalna, za preko 100 preparata nije u protekle dve godine bila odobrena obnova registracije. Za ovo izdanje knjige GOTOVI LEKOVI to je značilo skraćenje teksta o preparatima za oko 20 strana.

Strana: 719, latinica
Tiraž: 1000 primeraka
Povez: Tvrdi, sa zlatotiskom. Tabaci šiveni koncem.
Format: 17×25
ISBN 978-86-87907-10-2

gl13

Uvođenje novih lekova i paralelnih preparata starih komercijalno uspešnih lekova nastavlja se punom parom u svim oblastima terapije, mada najviše tamo gde se propisuje najviše lekova: kardiologija, psihijatrija, reumatologija i antimikrobna terapija. Posebna novina je registracija novih vrlo skupih lekova iz grupe monoklonskih antitela i lekova za retke bolesti.

Sve je to uticalo da neophodne dopune većine poglavlja povećaju ukupni obim ovoga izdanja za oko 70 strana u odnosu na prethodno. U izvesnoj meri je tome doprinelo i uvođenje i detaljnija razrada farmakoterapije nekoliko novih kliničkih entiteta koji nisu bili opisivani u prethodnim izdanjima. Vreme će pokazati da li je sadašnji tekst postao preobiman da bi se mogao kontrolisati, tj. koristiti u svakodnevnoj praksi – kao što je to bilo proteklih godina. Ako se to nekome i učini, sada postoji alternativa u korišćenju nekog od priručnika džepnog formata za najvažnije oblasti terapije: kardiologija, psihijatrija, neurologija, pneumologija, gastroenterologija, reumatologija i antimikrobna terapija – publikovanih tokom 2010. i 2011.

Farmakoterapija postaje sve veći oslonac i sve odgovorniji deo profesije medicinara, a i farmaceuti se sve aktivnije priključuju. Autor ovih redova ne žali truda da kritičkim transferom informacija o lekovima tome daje lični doprinos, u nadi da bi od toga svi mogli imati koristi po malo, a najviše bolesnici.

I ovom prilikom zahvaljujem farmaceutskim firmama koje su otkupom strana za oglase i većeg broja primeraka knjige u pretplati, omogućili izdavaču da pokrije veliki deo troškova štampanja, a čitaocima da knjiga dođe do njih brzo, i po pristupačnoj ceni.

U Beogradu, Jula 2011
Tomislav Kažić

Gotovi Lekovi XIII

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *