Tomislav Kažić

Strana: 224, latinica
Tiraž: 500 primeraka
Povez: Broširani
Format: 11cm x 17cm
ISBN: 978-86-87907-01-0

antibiotici_za_klinicku_praksu

U kliničkoj praksi, upotreba antibiotika je mnogo delikatnija i odgovornija nego u primarnoj zaštiti, za što ima nekoliko jakih razloga:

  • bolesnici su u klinički teškom stanju,
  • smešteni su često u jedinice za intenzivnu negu,
  • antibiotici se po pravilu daju parenteralno, pretežno intravenski, što zahteva dodatno opterećenje u pripremi i primeni lekova,
  • često se primenjuje kombinacija antibiotika,
  • postoji veliki rizik od umnožavanja neželjenih dejstava,
  • postoji znatan rizik od razvoja intrahospitalnih infekcija, naročito kod bolesnika sa intravenskim linijama i stalnim kateterima i drugi.

Za lekare i drugo medicinsko osoblje koje učestvuje u primeni terapije ovaj posao je izuzetno težak, odgovoran i nezahvalan, jer ako sve ide dobro onda za to zasluge pripadaju odličnom leku, a ako loše krene onda …

Upravo imajući u vidu ove okolnosti, pristupio sam pripremi ovog teksta u ovakvom obliku da posluži kao prva orijentacija lekarima, kao pomoć da se lakše snađu u šumi informacija o bolestima i lekovima. Naravno da ovakvih i sličnih publikacija ima mnogo: jedne kao tabelarni pregledi nude šture informacije, druge su kao preobimni udžbenici sveobuhvatne i nude ambivalentna rešenja. Izazovno je bilo pokušati da se kao lični doprinos ponudi nešto bolje za konkretnu priliku.

Ovaj tekst predstavlja varijantu srednjeg rešenja u kojem glavnu rolu imaju informacije o lekovima, a one su pojačane detaljima iz dokumentacije proizvođača i iz Preporuka profesionalnih organizacija u okviru Medicine zasnovane na dokazima. Neophodno sažimanje teksta proizvelo je veliki broj tabela, koje uspostavljaju direktnu korelaciju između bolesti i lekova, i kada je to moguće upućuju i na preporučeni izbor lekova i na doziranje generalno, a kad je to neophodno i za subpopulacije bolesnika.

Antibiotici za Kliničku Praksu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *